Compliance

Kancelaria pomaga przedsiębiorcom przygotować i wdrożyć przepisy z zakresu compliance, co pozwala w szczególności zmniejszyć ryzyko występowania naruszeń oraz ograniczyć negatywne skutki ich wystąpienia. Prawidłowo przygotowany program compliance przynosi wymierne efekty w postaci zapewnienia bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorstwa.

W ramach naszych usług dokonujemy audytów compliance, sporządzamy opinie oraz analizy, dotyczące regulacji przyjętych w danym podmiocie w zakresie zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Pomagamy przygotować w szczególności następujące dokumenty: praktyki antykorupcyjne, kodeksy postępowania, procedury antydyskryminacyjne. Identyfikujemy ryzyka dotyczące przyjętych sposobów postępowania, w celu ograniczenia możliwości wystąpienia określonych nieprawidłowości.