Finanse publiczne i gospodarka komunalna

Do kluczowych Klientów kancelarii należą podmioty należące do sektora finansów publicznych, którym świadczymy kompleksowe usługi w kwestiach dotyczących realizacji zadań publicznych, w tym m.in.:

  • związanych z dokonywaniem inwestycji budowlanych, w tym również podejmowanych w trybie partnerstwa publiczno – prywatnego;
  • związanych z wyborem formy realizacji zadania, w tym zasadami powierzenia go przedsiębiorcom prywatnym lub podmiotom wewnętrznym (zakład budżetowy, spółka komunalna).
     

Analizujemy pod względem prawnym możliwości realizacji przez podmioty z sektora finansów publicznych zadań, zgodnie z systemem dotyczącym usług, świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

Doradzamy w zakresie zagadnień związanych z taryfami i odpłatnością za usługi użyteczności publicznej oraz spraw dotyczących prawnych aspektów wydatkowania środków publicznych oraz naruszenia dyscypliny finansów publicznych.