Inwestycje budowlane

Kancelaria zapewnia swoim Klientom kompleksową obsługę w zakresie prowadzonych przez nich inwestycji oraz wsparcie prawne podczas całego procesu inwestycyjnego. Doradzamy kompleksowo przy realizacjach inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych, plenerowych, rekreacyjnych, drogowych i wodociągowo-kanalizacyjnych.

Świadczymy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

  • kontraktów zawieranych w ramach procesów inwestycyjnych;
  • przygotowaniem, opiniowaniem umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe i nadzór autorski, umów o sprawowanie nadzoru inwestorskiego, umów z dostawcami mediów i usług oraz z podwykonawcami.
     

Ponadto reprezentujemy wykonawców w postępowaniach windykacyjnych wobec inwestorów, którzy zalegają z płatnościami za wykonane roboty budowlane.

Doradzamy także w relacjach naszych Klientów z podmiotami finansującymi proces inwestycyjny.