Nieruchomości

Kancelaria zapewnia obsługę prawną we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami, w tym w szczególności w zakresie:

  • nabywania i zbywania nieruchomości;
  • przygotowywania, negocjowania i opiniowania umów doradztwa na etapie ich wykonywania;
  • oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania w najem lub dzierżawę.
     

Ponadto, przeprowadzamy kompleksowe analizy stanu prawnego nieruchomości.

Doradzamy we wszelkich kwestiach cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych związanych z zagospodarowywaniem nieruchomości, w szczególności dotyczących zagospodarowywania przestrzennego i procesu inwestycyjnego.

Prowadzimy w imieniu Klientów postępowania sądowe, administracyjne i sądowoadministracyjne dotyczące nieruchomości.