Ochrona danych osobowych

Kancelaria zapewnia wsparcie dla swoich Klientów w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, polegające w szczególności na przygotowaniu kompletnej dokumentacji dotyczącej RODO, w tym m.in. umowy powierzenia danych osobowych, klauzule informacyjne, polityki ochrony danych osobowych, rejestry czynności dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Kancelaria pomaga wdrożyć procedury ochrony danych osobowych, uwzględniając strukturę organizacyjną Klienta, przeciwdziałając tym samym ryzyku wystąpienia incydentów związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych i minimalizując ryzyka związane z potencjalnymi roszczeniami dotyczącymi naruszenia ochrony danych osobowych.