Prawo wodociągowe i kanalizacyjne

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, inwestycji branżowych oraz wszelkich innych zagadnień prawnych, związanych z infrastrukturą i usługami wodociągowo-kanalizacyjnymi.

Usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

  • doradztwo w zakresie inwestycji wod-kan, prowadzonych przez podmioty publiczne i prywatne, w tym przy wykorzystaniu środków UE;
  • obsługę prawną zamówień sektorowych w branży wod-kan;
  • przygotowywanie i opiniowanie regulaminów i dokumentów branżowych, w tym regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wniosków i uchwał taryfowych, aktów wewnętrznych regulujących ład korporacyjny przedsiębiorstw wod-kan;
  • doradztwo w zakresie prawa wodnego i prawa ochrony środowiska, w kontekście dostarczania wody i oczyszczania ścieków;
  • obsługę prawną partnerstwa publiczno-prywatnego przy inwestycjach wod-kan;
  • przygotowywanie i opiniowanie umów na zbiorowe usługi wod-kan i aktów wewnętrznych regulujących system zbiorowego rozliczania oraz kontrolowania tych usług;
  • doradztwo prawne w zakresie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami wod-kan w zakresie branżowych usług wzajemnych, wspólnej eksploatacji infrastruktury wodociągowej oraz transgranicznego tranzytu ścieków;
  • doradztwo prawne w zakresie relacji przedsiębiorstw wod-kan z jednostkami właścicielskimi i nadzorującymi;
  • reprezentację w sporach sądowych, dotyczących służebności przesyłu i odszkodowań z tytułu awarii urządzeń wod-kan.