Zamówienia publiczne

W zakresie zamówień publicznych Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawnicze, w tym w szczególności dotyczące:

  • przygotowania i przeprowadzenia postępowania jako pełnomocnik zamawiającego (przygotowanie dokumentacji zamówienia, wykonywanie czynności w postępowaniu);
  • doradztwa mającego na celu rozwiązywanie poszczególnych problemów, z jakimi może spotkać się zamawiający prowadzący postępowanie.
     

Z kolei na rzecz wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, świadczymy usługi polegające m.in. na:

  • doradztwie w przygotowaniu niezbędnych dokumentów formalnych;
  • analizie wymagań ogłoszenia o zamówieniu, opisu potrzeb i wymagań, specyfikacji warunków zamówienia.
     

Ponadto, zapewniamy profesjonalne zastępstwo naszych Klientów w sprawach rozstrzyganych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.