Opcja jako mechanizm rozszerzenia zakresu świadczeń w ramach umowy o zamówienie publiczne

Andrzej Czerniak Andrzej Czerniak

W październiku 2021 r. ukazał się artykuł pt. „Opcja jako mechanizm rozszerzenia zakresu świadczeń w ramach umowy o zamówienie publiczne”, opublikowany w czasopiśmie Zamówienia Publiczne Doradca, autorstwa dr Andrzeja Czerniaka, w którym omówiono zmiany w zakresie instytucji prawa opcji, po wejściu w życie 1.01.2021 r. nowe ustawy Prawo zamówień publicznych.