Rozszerzenie możliwości udzielania zamówienia autorowi wybranej pracy konkursowej

Andrzej Czerniak Andrzej Czerniak

W czerwcu 2021 r. ukazał się artykuł pt. „Rozszerzenie możliwości udzielania zamówienia autorowi wybranej pracy konkursowej”, opublikowany w czasopiśmie Zamówienia Publiczne Doradca, autorstwa dr Andrzeja Czerniaka, w którym omówiono zmiany w zakresie udzielania zamówienia autorowi wybranej pracy konkursowej po wejściu w życie 1.01.2021 r. nowe ustawy Prawo zamówień publicznych.