Status prawny małżeńskiej wspólności ustawowej

Marcin Hemerling Marcin Hemerling
15.02.2022

W marcowo-kwietniowym numerze „Palestry” z roku 2012 r. ukazał się artykuł r.pr. Marcina Hemerlinga pt. Status prawny małżeńskiej wspólności ustawowej w małżeństwie bigamicznym i podział majątku wspólnego po jego ustaniu. W artykule autor przedstawił i omówił w aspektach teoretycznych i praktycznych – biorąc za pretekstowy punkt wyjścia nietypowy przypadek wspólności ustawowej w małżeństwie bigamicznym – całościową konstrukcję wspólności ustawowej małżeńskiej w polskim porządku prawnym.