Wzór umowy o roboty budowlane - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zawartej na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

Marcin Hemerling Marcin Hemerling
17.02.2022

Poniżej publikujemy kompleksowy wzór umowy o roboty budowlane dla inwestycji liniowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych - uwzględniający aktualne regulacje ustaw Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane - oraz zawierający szereg przydatnych rozwiązań zabezpieczających i ułatwiających zamawiającym publicznym kontrolę procesu inwestycyjnego na każdym etapie.

https://www.chrp.pl/_ftp/wzor_umowy_na_roboty_-_PZP_.doc

 

Autor: r.pr. Marcin Hemerling