Zamówienie z wolnej ręki

Andrzej Czerniak Andrzej Czerniak

W sierpniu 2019 r. ukazał się artykuł pt. „Zamówienie z wolnej ręki”, opublikowany w czasopiśmie Przetargi publiczne, autorstwa dr Andrzeja Czerniaka, w którym opisano zasady udzielania zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki na dostawy, usługi lub roboty budowlane w przypadku jeżeli mogą być one świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.