Wzór umowy o wykonywanie fotografii dla obywateli Ukrainy (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)

Marcin Hemerling Marcin Hemerling
17.03.2022

Wzór umowy o wykonywanie fotografii dla obywateli Ukrainy (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)

 

Przepis art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) przyznał organom gmin możliwość zapewnienia obywatelom Ukrainy wykonania  nieodpłatnych fotografii, które następnie będą służyły do uzyskania numerów PESEL (art. 4 ust. 7 ustawy; tzw. fotografie biometryczne). Poniżej publikujemy kompletny wzór umowy zlecenia na wykonywanie tego rodzaju fotografii dla obywateli Ukrainy, który przewiduje szereg niezbędnych rozwiązań i zabezpieczeń pozwalających na sprawne przeprowadzenie, sfinansowanie, rozliczenie a także udokumentowanie i skontrolowanie procesu pozyskiwania zdjęć biometrycznych w ramach finansowania gminnego. Gmina jest uprawniona do zawarcia tego rodzaju umowy z każdym podmiotem, który jest zdolny do profesjonalnego wykonania usługi a do zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 8 i art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.).

 

https://www.chrp.pl/_ftp/umowa_-_zdjęcia_-_obywatele_Ukrainy.docx

 

Autor: r.pr. Marcin Hemerling